MEDYCYNA ESTETYCZNA

Gabinet Lekarski Marzena Juszczyk-Gontaszewska

ul. Pirenejska 14, 33-100 Tarnów

 1. Niniejszy regulamin jest przyjęty dla firmy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Lekarski Marzena Juszczyk-Gontaszewska, posiadającej siedzibę w Tarnowie, ul. Pirenejska 14, NIP: 873-197-18-40. 
 2. W chwili rezerwacji terminu wizyty lub zabiegu w gabinecie lekarskim dr n.med. Marzeny Juszczyk-Gontaszewskiej wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł (bez względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
 3. Zadatek zostanie odliczony od kwoty zabiegu po jego wykonaniu.
 4. Zadatek należy wpłacić przelewem na konto nr:
  20 1020 4955 0000 7002 0288 9558, Gabinet Lekarski Marzena Juszczyk-Gontaszewska, ul. Pirenejska 14, 33-100 Tarnów, w terminie nie dłuższym niż 24 h od chwili rezerwacji terminu wizyty.
 5. W tytule przelewu bankowego proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz datę wizyty.
 6. Termin wizyty uważa się za potwierdzony po zaksięgowaniu na koncie bankowym firmy wymaganego zadatku.
 7. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie skutkować anulowaniem rezerwacji.
 8. Termin wizyty można zmienić maksymalnie dwukrotnie, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem, bez utraty zadatku.
 9. W sytuacji gdy Pacjent nie pojawi się na zabiegu bez odwołania go co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zadatek nie jest zwracany.
 10. Jeśli Pacjent odwołuje wizytę lub zmienia jej termin mniej niż 7 dni przed zaplanowanym terminem zadatek nie jest zwracany.
 11. W przypadku odwoływania zabiegu co najmniej 7 dni przed planowanym terminem należy ustalić kolejny termin wizyty, a zadatek zostanie przeniesiony na kolejny termin.
 12. W przypadku płatności za wizytę bonem prezentowym podczas rezerwacji należy podać numer bonu, a zadatek zostanie pobrany z salda bonu prezentowego. W przypadku odwołania wizyty lub zmiany terminu wizyty mniej niż 7 dni przed planowanym terminem lub niestawienia się w umówionym terminie saldo bonu zostanie pomniejszone o wartość zadatku. 
 13. Bonów prezentowych nie można wymienić na gotówkę. Z bonów prezentowych nie jest wydawana reszta. Data ważności bonu prezentowego jest podana na bonie. 
 14. Zwrot wpłaconego zadatku jest możliwy przy odwołaniu terminu wizyty, jednak odwołanie terminu powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem.
 15. Bardzo proszę o punktualne przychodzenie na ustaloną wizytę. Spóźnienie ponad 15 minut może skutkować brakiem możliwości wykonania zabiegu; wtedy zabieg przepada razem z zadatkiem, ponieważ usługa nie może zostać wykonana z powodu spóźnienia. 
 16. Firma Gabinet Lekarski Marzena Juszczyk-Gontaszewska zastrzega sobie prawo do zmiany brzmienia niniejszego regulaminu. 
 17. Wpłata zadatku, która jest potwierdzeniem terminu wizyty, oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

TERAPIA MANUALNA TWARZY

Cosmetics by Marta Gontaszewska Laboratorium Kosmetyczne

ul. Pirenejska 14, 33-100 Tarnów

 1. Niniejszy regulamin jest przyjęty dla firmy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Cosmetics by Marta Gontaszewska Laboratorium Kosmetyczne, posiadającej siedzibę w Tarnowie, ul. Pirenejska 14, NIP: 873-327-43-29 i dotyczy rezerwacji w Autoryzowanych Gabinetach Cosmetics by Marta Gontaszewska. 
 2. W chwili rezerwacji terminu zabiegu w Autoryzowanym Gabinecie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł (bez względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
 3. Zadatek zostanie odliczony od kwoty zabiegu po jego wykonaniu.
 4. Zadatek należy wpłacić przelewem na konto nr:  09 1020 4955 0000 7902 0288 9509, Cosmetics by Marta Gontaszewska Laboratorium Kosmetyczne, ul. Pirenejska 14, 33-100 Tarnów w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili rezerwacji terminu wizyty. 
 5. W tytule przelewu bankowego należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz datę zabiegu.
 6. Termin zabiegu uważa się za potwierdzony po zaksięgowaniu na koncie bankowym firmy wymaganego zadatku. 
 7. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie skutkować anulowaniem rezerwacji. 
 8. Termin zabiegu można zmienić maksymalnie dwukrotnie, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem, bez utraty zadatku.
 9. W sytuacji gdy Klient nie pojawi się na zabiegu bez odwołania go co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zadatek nie jest zwracany.
 10. Jeśli Klient odwołuje wizytę lub zmienia jej termin mniej niż 7 dni przed zaplanowanym terminem zadatek nie jest zwracany.
 11. W przypadku odwoływania zabiegu co najmniej 7 dni przed planowanym terminem należy ustalić kolejny termin wizyty, a zadatek zostanie przeniesiony na kolejny termin.
 12. W przypadku płatności za wizytę bonem prezentowym podczas rezerwacji należy podać numer bonu, a zadatek zostanie pobrany z salda bonu prezentowego. W przypadku odwołania wizyty lub zmiany terminu wizyty mniej niż 7 dni przed planowanym terminem lub niestawienia się w umówionym terminie saldo bonu zostanie pomniejszone o wartość zadatku. 
 13. Bonów prezentowych nie można wymienić na gotówkę. Z bonów prezentowych nie jest wydawana reszta. Data ważności bonu prezentowego jest podana na bonie. 
 14. Zwrot wpłaconego zadatku jest możliwy przy odwołaniu terminu zabiegu, jednak odwołanie terminu powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem.
 15. Bardzo proszę o punktualne przychodzenie na ustaloną wizytę. Spóźnienie ponad 15 minut może skutkować brakiem możliwości wykonania zabiegu; wtedy zabieg przepada razem z zadatkiem, ponieważ usługa nie może zostać wykonana z powodu spóźnienia. 
 16. Firma Cosmetics by Marta Gontaszewska Laboratorium Kosmetyczne zastrzega sobie prawo do zmiany brzmienia niniejszego regulaminu. 
 17. Wpłata zadatku, która jest potwierdzeniem terminu wizyty, oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.