MEDYCYNA ESTETYCZNA

Gabinet Lekarski Marzena Juszczyk-Gontaszewska

ul. Pirenejska 14, 33-100 Tarnów

 1. Niniejszy regulamin jest przyjęty dla firmy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Lekarski Marzena Juszczyk-Gontaszewska, posiadającej siedzibę w Tarnowie, ul. Pirenejska 14, NIP: 873-197-18-40. 
 2. W chwili rezerwacji terminu wizyty lub zabiegu w gabinecie lekarskim dr n.med. Marzeny Juszczyk-Gontaszewskiej wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł (bez względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
 3. Zadatek zostanie odliczony od kwoty zabiegu po jego wykonaniu.
 4. Zadatek należy wpłacić przelewem na konto nr:
  20 1020 4955 0000 7002 0288 9558, Gabinet Lekarski Marzena Juszczyk-Gontaszewska, ul. Pirenejska 14, 33-100 Tarnów, w terminie nie dłuższym niż 24 h od chwili rezerwacji terminu wizyty.
 5. W tytule przelewu bankowego proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz datę wizyty.
 6. Termin wizyty uważa się za potwierdzony po zaksięgowaniu na koncie bankowym firmy wymaganego zadatku.
 7. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie skutkować anulowaniem rezerwacji.
 8. Termin wizyty można zmienić maksymalnie dwukrotnie, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem, bez utraty zadatku.
 9. W sytuacji gdy Pacjent nie pojawi się na zabiegu bez odwołania go co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zadatek nie jest zwracany.
 10. Jeśli Pacjent odwołuje wizytę lub zmienia jej termin mniej niż 7 dni przed zaplanowanym terminem zadatek nie jest zwracany.
 11. W przypadku odwoływania zabiegu co najmniej 7 dni przed planowanym terminem należy ustalić kolejny termin wizyty, a zadatek zostanie przeniesiony na kolejny termin.
 12. W przypadku płatności za wizytę bonem prezentowym podczas rezerwacji należy podać numer bonu, a zadatek zostanie pobrany z salda bonu prezentowego. W przypadku odwołania wizyty lub zmiany terminu wizyty mniej niż 7 dni przed planowanym terminem lub niestawienia się w umówionym terminie saldo bonu zostanie pomniejszone o wartość zadatku. 
 13. Bonów prezentowych nie można wymienić na gotówkę. Z bonów prezentowych nie jest wydawana reszta. Bony prezentowe ważne są przez 1 rok kalendarzowy od daty zakupu. 
 14. Zwrot wpłaconego zadatku jest możliwy przy odwołaniu terminu wizyty, jednak odwołanie terminu powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem.
 15. Bardzo proszę o punktualne przychodzenie na ustaloną wizytę. Spóźnienie ponad 15 minut może skutkować brakiem możliwości wykonania zabiegu; wtedy zabieg przepada razem z zadatkiem, ponieważ usługa nie może zostać wykonana z powodu spóźnienia. 
 16. Firma Gabinet Lekarski Marzena Juszczyk-Gontaszewska zastrzega sobie prawo do zmiany brzmienia niniejszego regulaminu. 
 17. Wpłata zadatku, która jest potwierdzeniem terminu wizyty, oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

TERAPIA MANUALNA TWARZY

Cosmetics by Marta Gontaszewska Laboratorium Kosmetyczne

ul. Pirenejska 14, 33-100 Tarnów

 1. Niniejszy regulamin jest przyjęty dla firmy prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Cosmetics by Marta Gontaszewska Laboratorium Kosmetyczne, posiadającej siedzibę w Tarnowie, ul. Pirenejska 14, NIP: 873-327-43-29 i dotyczy rezerwacji w Autoryzowanych Gabinetach Cosmetics by Marta Gontaszewska. 
 2. W chwili rezerwacji terminu zabiegu w Autoryzowanym Gabinecie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł (bez względu na rodzaj wykonywanego zabiegu).
 3. Zadatek zostanie odliczony od kwoty zabiegu po jego wykonaniu.
 4. Zadatek należy wpłacić przelewem na konto nr:  09 1020 4955 0000 7902 0288 9509, Cosmetics by Marta Gontaszewska Laboratorium Kosmetyczne, ul. Pirenejska 14, 33-100 Tarnów w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili rezerwacji terminu wizyty. 
 5. W tytule przelewu bankowego należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz datę zabiegu.
 6. Termin zabiegu uważa się za potwierdzony po zaksięgowaniu na koncie bankowym firmy wymaganego zadatku. 
 7. Brak wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie skutkować anulowaniem rezerwacji. 
 8. Termin zabiegu można zmienić maksymalnie dwukrotnie, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem, bez utraty zadatku.
 9. W sytuacji gdy Klient nie pojawi się na zabiegu bez odwołania go co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zadatek nie jest zwracany.
 10. Jeśli Klient odwołuje wizytę lub zmienia jej termin mniej niż 7 dni przed zaplanowanym terminem zadatek nie jest zwracany.
 11. W przypadku odwoływania zabiegu co najmniej 7 dni przed planowanym terminem należy ustalić kolejny termin wizyty, a zadatek zostanie przeniesiony na kolejny termin.
 12. W przypadku płatności za wizytę bonem prezentowym podczas rezerwacji należy podać numer bonu, a zadatek zostanie pobrany z salda bonu prezentowego. W przypadku odwołania wizyty lub zmiany terminu wizyty mniej niż 7 dni przed planowanym terminem lub niestawienia się w umówionym terminie saldo bonu zostanie pomniejszone o wartość zadatku. 
 13. Bonów prezentowych nie można wymienić na gotówkę. Z bonów prezentowych nie jest wydawana reszta. Bony prezentowe ważne są przez 1 rok kalendarzowy od daty zakupu. 
 14. Zwrot wpłaconego zadatku jest możliwy przy odwołaniu terminu zabiegu, jednak odwołanie terminu powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem.
 15. Bardzo proszę o punktualne przychodzenie na ustaloną wizytę. Spóźnienie ponad 15 minut może skutkować brakiem możliwości wykonania zabiegu; wtedy zabieg przepada razem z zadatkiem, ponieważ usługa nie może zostać wykonana z powodu spóźnienia. 
 16. Firma Cosmetics by Marta Gontaszewska Laboratorium Kosmetyczne zastrzega sobie prawo do zmiany brzmienia niniejszego regulaminu. 
 17. Wpłata zadatku, która jest potwierdzeniem terminu wizyty, oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.